Newsletter
The Black Box website uses cookies.
By continuing the use of the Black Box website, or by pressing the agree button on the right, you consent to the use of cookies on this website. Meer informatie.
Navigatie

 
WEEE Compliance

WEEE Regeling


De WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) richtlijn bevordert en legt maatstaven op voor het ophalen, de behandeling, recycling en het terugwinnen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.


Deze regeling is ingesteld voor alle Europese landen. Producenten (en in voorkomende gevallen importeurs) van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur zijn verantwoordelijk voor de financiering van het merendeel van de bovengenoemde activiteiten.

Black Box draagt de verantwoordelijkheid voor de inzameling en verantwoorde verwerking van bij haar aangekochte producten die onder de WEEE regeling vallen.

Wanneer u een product niet langer gebruikt kunt u via weee@blackbox.nl informatie inwinnen over de wijze waarop Black Box de terugname en verwerking van deze producten heeft geregeld.

WEEE Regeling per land


Meer Veiligheid&Milieu;

Share |